X
VS

Turvallinen ympäristö

Suunnitelma alaikäisten henkilökohtaista koskemattomuutta turvaaviksi toimiksi

Ulvilan Pesä-Veikot ry (myöhemmin UPV) noudattaa kaikessa toiminnassaan avoimuutta. Lapsen turvallisuutta lisäävien toimintatapojen tarkoituksena on varmistaa ja edistää lasten ja nuorten turvallisuutta seurassamme. Toimintatapojemme avulla huolehdimme alaikäisten koskemattomuudesta ja ehkäisemme turvallisuutta vaarantavia tapahtumia ja tekoja.

UPV:ssa selvitetään välittömästi toiminnassa mahdollisesti ilmenevät epäilyt alaikäisen lapsen koskemattomuutta ja turvallisuutta vaarantaneista tapahtumista ja teoista.

Toimintatavat ovat kaikkien nähtävissä UPV:n kotisivuilla (www.ulvilanpesa-veikot.fi) ja niistä on tiedotettu vanhempia, valmentajia sekä vapaaehtoistoimijoita. UPV:n johtokunta on hyväksynyt toimintatavat ja valvoo, että niitä noudatetaan sovitulla tavalla.

Urheilun tehtävä on tuottaa iloa ja positiivisia kokemuksia. Tehtävän menestyksekkään hoitamisen lähtökohta on kiusaamisen, häirinnän ja muun epäasiallisen käytöksen kitkeminen. Se edellyttää epäkohtiin puuttumisen lisäksi aktiivisia toimenpiteitä. Lisätietoa urheilun eettisistä asioista löytyy kattavasti SUEK:n nettisivuilta.

Väestöliiton Et ole yksin -palvelusta löydät lisätietoa häirintään ja kiusaamiseen liittyen ja sinulla on myös mahdollisuus saada keskusteluapua www.etoleyksin.fi/

UPV:n toimintatavat turvallisen harrastusympäristön varmistamiseksi, ohjeet työntekijöille ja vapaaehtoistoimijoille


UPV:n toimintatavoite

UPV tarjoaa jokaiselle päihteettömän, väkivallattoman ja turvallisen ympäristön. Haluamme ehkäistä toiminnassamme kaikenlaisen lapseen kohdistuvan häirinnän, syrjinnän ja hyväksikäytön.

Turvallisuudella ja koskemattomuudella tarkoitetaan sitä, että

 • lapsen perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat
 • lapsen henkilökohtaista koskemattomuutta kunnioitetaan
 • lapsen turvallista kasvua, kehitystä ja hyvinvointia tuetaan
 • lasta suojellaan seksuaalirikoksilta, väkivaltarikollisuudelta, päihteiltä ja muilta lapsen turvallista kasvua uhkaavilta tekijöiltä.

Toimintatapojemme avulla

 • edistämme lasta suojaavan toimintakulttuurin syntymistä
 • tuemme alaikäisten turvallista osallistumista toimintaamme
 • vahvistamme lasten tietoisuutta omista oikeuksistaan.

Ennaltaehkäisevät toimenpiteet

UPV on tehnyt suunnitelman lapsen turvallisuuden ja koskemattomuuden turvaamiseksi. sekä toimintaohjeen työntekijöille ja vapaaehtoisille. Suunnitelma ja toimintaohje on seuran johtokunnan hyväksymä ja johtokunta valvoo niiden toteutumista. 

Vastuuhenkilönämme alaikäisten turvallisuutta koskevissa kysymyksissä on turvallisuuspäällikkö Jussi Elo.

UPV:ssa noudatetaan avointa ja toisia kunnioittavaa ilmapiiriä, jossa kaikista asioista voidaan puhua avoimesti. Lisäksi varmistamme, että ohjeet ja käytännöt ovat kaikkien tiedossa ja helposti saatavilla, esimerkiksi seuran kotisivuilla.

Tiedotamme lasten ja nuorten huoltajille lasten turvallisuutta koskevista kysymyksistä osana muuta tiedottamista. Varmistamme, että lasten huoltajat tietävät keneen voivat olla yhteydessä, mikäli epäilyä väärinkäytöksistä ilmenee.

UPV:n seuratyöntekijöille ja vapaaehtoisille (joukkueenjohtajat, huoltajat ja vapaaehtoisena toimivat valmentajat) tehdään lasten kanssa toimivia koskeva rikosrekisteriotteen tarkistus.

Toimintatavat, mikäli UPV:ssa ilmenee epäilyä häirinnästä

 • Tarkistamme huolellisesti kaikki valitukset ja epäilyt ja olemme kaikissa tapauksissa yhteydessä vapaaehtoiseen ja lapsen huoltajiin.
 • Rikosepäilyihin puutumme välittömästi. Jos on syytä epäillä, että kyseessä on rikoslaissa mainittu teko, olemme viipymättä yhteydessä poliisiin ja lastensuojeluviranomaisiin sekä Pesäpalloliittoon ja Suek:een. Olemme yhteydessä myös lapsen huoltajiin ja epäiltynä olevaan henkilöön. Varmistamme, että kaikkia osapuolia, mahdollista epäiltyä, uhria ja uhrin vanhempia kuullaan huolellisesti tapahtuneesta. Rikosasian kyseessä ollessa tutkinnan varmistamiseksi, noudatamme poliisin ohjeistusta koskien yhteydenottoa epäiltyyn.
 • Lasten ja nuorten turvallisuus on tärkeintä. Huolehdimme, ettei mahdollinen häirintä ja hyväksikäyttö jatku. Jos kyseessä on epäily vakavammasta häirinnästä tai hyväksikäytöstä, mahdollisen uhrin ja tekijän välinen kanssakäyminen katkaistaan heti.
 • Tilanteen niin vaatiessa pyydämme keskusteluapua neuvoa antavalta vaitiolovelvolliselta asiantuntijalta.
 • Viestintämme on selkeää ja totuudenmukaista. Huolehdimme, että kaikki osapuolet tietävät, miten valituksen tai epäilyn käsittely etenee yhdistyksessämme. Yhdistyksestä ulospäin viestittäessä huolehdimme sekä mahdollisen uhrin että tekijän oikeusturvasta.

LINKKI HÄIRINTÄILMOITUKSEEN

 Ilmoituksen voi tehdä myös nimettömänä.

AjankohtaistaValitse joukkue, jonka tiedot näytetään

Edellinen ottelu - Miehet

Seuraava ottelu - Miehet

Tulevat ottelut - Miehet

Kalenteri - Miehet

Heinäkuu 2024
MaTiKeToPeLaSu
123452-00-2
892-01112132-1
15161718192021
2218:002418:002615:0028
293031

 
= Kotiottelu
 
= Vierasottelu

Sarjataulukko - Miehet