X
VS

Hankkeet

Automaation siivin aktiivisuuteen -leikkipaikkahanke

HANKKEEN TARVE JA TAUSTA

Turvallisessa leikkipaikassa on kiva leikkiä. Ulvilan Automaatio Areenalla ei muutaman huonokuntoisen keinun lisäksi ole muuta vaan nyt seurassa kehitetään monipuolisesti toimintaa ja uudenlaisia toimintamuotoja mahdollisimman laajan asukas- ja vierailijamäärän saavuttamiseksi. Valvottu leikkitoiminta tulee uudeksi toimintamuodoksi pelitapahtumien aikana, kun haemme kehittämisteemahankkeeseen mukaan.

Pelitapahtumiin tulee kansallispeliä katsomaan enemmän lapsiperheitä, kun pienimmätkin viihtyvät ja aikuiset saavat rentoutua pelin parissa. Lisäksi leikkialue on avoinna kaikille kentän ollessa käytössä, pelitapahtumissa vain pääsylipun maksaneille. Leikkialuetta saa muutoin käyttää omalla vastuullaan koska tahansa vaikkei mitään tapahtumaa kentällä olisi. Ilkivallan estämiseksi tulee valvontakamera hankittavaksi.

Leikkialue ei ole kuitenkaan hoitopaikka siinä mielessä, että pelitapahtumien aikana lapsen voisi jättää ja esimerkiksi lähteä kauppaan.

HANKKEEN TAVOITTEET

Tavoitteena oli luoda lapsille hyviä muistoja pesäpallokentällä olemisesta ennen oman harrastuksen aloittamista. Leikkipaikan aidatun alueen sisäpuolella on turvallista leikkiä.

Hankkeen tavoitteena oli lisätä Ulvilassa jo muun muassa Koppaa Kylät -hankkeen avulla hyvin käyntiin lähtenyttä ajatusta koko perheen pesäpallosta.

Tulevan kehittämisteemahankkeen tavoitteena oli myös luoda uusia työmahdollisuuksia seuran sekä kaupungin muille nuorille ohjaajille leikkipaikan ohjaustehtävissä, ja tässä hankkeessa keskitytään puitteiden luomiseen tulevalle toiminnalle.

Hankkeessa otetaan Otso osaa -strategian mukaisesti huomioon virkistäytyminen ulkoilmassa. Peli- ja muiden tapahtumien kehittäminen on seuralla koko ajan ison vapaaehtoisista koostuvan ryhmän pohdittavana, ja leikkipaikan rakentaminen sekä stadionin muiden toimintojen uudelleen sijoittaminen ovat välttämättömiä lähitulevaisuuden kehittämiskohteita.

Hankkeella tavoitetaan myös sellaisia lapsiperheitä, jotka eivät muuten pelitapahtumiin tulisi - ei ole yksinkertaista vahtia lasta/lapsia ja seurata peliä. Hankkeen myötä lasten leikkiminen alueella on turvallista, eikä ole vaaraa lapsen menemisestä hukkaan. Valvontavastuu pelitatapahtumissa on aina aikuisella.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan yhteys on myös Ulvilan Automaatio Areenalla ja seuran yhteistyökumppaneilla: tavoitteena on luoda runsaasti uusia työpaikkoja, yrityksiä ja mahdollistaa vanhojen yritysten toimintaedellytykset. Yhteistyöllä, Ulvilan Pesä-Veikkojen toimiessa linkkinä, on mahdollista työntekijöiden ja työpaikkojen löytää toisensa, vaikkapa yrityksen toimiessa otteluisäntänä ja siellä uusia työntekijöitä tavatessa.

Hankkeen rahoittamiseen Ulvilan Pesä-Veikot ry sai Karhuseutu ry:n hallituksen myöntämää tukea vuodelle 2018.


Leikkipaikka oli vielä keskeneräinen syyskuun alussa

  


Koppaa Kylät

Koppaa kylät -hanke aktivoi kyliä, koulupäiviä ja päiväkoteja pesäpallolla, työllistäen huhtikuusta syyskuuhun kaksi hankeohjaajaa. Välineenä liikuttamisessa toimi pesisauto, joka tuli paikalle välineiden ja koulutettujen ohjaajien kera. Pesisautosta löytyi liikuttamiseen tarvittavat pesisvälineet sekä pienempien kanssa toimimiseen sopivat monipuolisuusvälineet. Pesisauto kiersi kotipesästä toiseen kuntien ja kylien tapahtumissa tarjoamalla monipuolista sekä viihdyttävää pesistoimintaa kaikille. Toiminta oli pääosin osallistujille maksutonta. Pesisautolla oli oma kiinteä lukujärjestys, josta näki milloin auto oli omalla kotikentälläsi!

Toiminta käynnistyi huhtikuussa koulujen ja päiväkotien aktivoinneilla, jonka jälkeen pesisauto aloitti lukujärjestyksen mukaiset käynnit eri kentillä lapsille suunnatun pesiskoulun ja koko perheille suunnatun harrastepesiksen merkeissä. Kesällä 2016 mukana olivat Ulvilan lisäksi Nakkila ja Luvia. Vuonna 2017 hankkeeseen liittyi mukaan myös Harjavalta, Kokemäki ja Porin maaseutualue.

Pesisautoa ohjaajineen pystyi varaamaan myös yksityistilaisuuksiin tai yritystapahtumiin. Hankkeen kotisivut löytyvät täältä.

Toiminnan rahoittamiseen Ulvilan Pesä-Veikot ry sai Karhuseutu ry:n hallituksen myöntämää tukea vuosille 2016-2017. Hankkeen kokonaisbudjetti on 104 250€. Karhuseutu ry:n hallitus on myöntänyt hankkeelle Otso osaa! -kehittämisohjelmastaan 70% rahoituspäätöksen eli 72 975€.

HANKKEEN TAVOITTEET 

1) Asukas- ja kyläyhteisöjen säännöllinen aktivointi
2) Elinvoimaisuutta kylätapahtumiin
3) Koulu- ja päiväkotipäivien aktivointi
4) Nuorten koulutus ja työllistäminen
5) Lisää toimijoita yhdistykselle

Määrällisinä tavoitteina on vuonna 2016 liikuttaa yhteensä 1300 lasta ja aikuista, kun taas vuonna 2017 tavoite on 1700 liikutettavaa.

 
  


Sinettiseura

Ulvilan Pesä-Veikot ry pyrki Sinettiseuraksi 2017. Hakemuksen sisältö pohjautui tämän tavoitteen saavuttamiseen ja oli siksi seuratoiminnan laadun parantamishanke, jotta sinettiseurakriteerit täyttyivät ja seura saisi auditoinnin tuloksena Sinetin.
 
UP-V:lla on jo suurin osa seuratoiminnan asioista kunnossa, mutta joitakin asioita tuli tarkentaa, joitakin tehdä uudelleen ja joitakin käynnistää uutena toimintana. Sinettikriteereistä Urheilulliset elämäntavat ja Monipuolisuus olivat ne osa-alueet, joihin seura joutui eniten panostamaan.
 
1) Urheilulliset elämäntavat:
Seurassamme urheilullisia elämäntapoja on seurattu seurakohtaisesti hyvin vähän. Toki olemme huomioineet terveet elämäntavat, mutta niiden esille tuontiin ei ole yhteisesti panostettu. Emme ole kiinnittäneet seuratasolla huomiota siihen, miten yksittäiset joukkueet tiedottavat tai kertovat pelaajille ja heidän vanhemmilleen urheilullisista elämäntavoista. Toki kaikki joukkueen taustahenkilöt omalla käyttäytymisellään pyrkivät edistämään urheilullisia elämäntapoja. Tästä syystä koemme, että tässä osa-alueessa meillä on eniten parannettavaa ennen kuin pystymme täyttämään tämän osa-alueen Sinettiseurakriteerit.
 
Konkreettiset toimenpiteet:
 • järjestämme eri ikäluokkien pelaajille sekä heidän vanhemmilleen suunnattuja teemaluentoja aiheilla lepo ja liikunta, ravinto ja päihteettömyys
 • järjestämme pelaajille ja heidän vanhemmille välipalakoulutusta terveellisempien välipalojen hallinnan parantamiseksi (yhteistyössä SataEdu, Ulvilan kanssa)
 • toistamme samoja asioita joukkueiden vanhempainilloissa sekä teemme jaettavaksi ohjelehtisen terveellisistä elämäntavoista (jakelu myös seuran nettisivuilla)
 • tuomme näkyviin junioripeleissä käytettävien kenttien savuttomuutta sekä rajaamme aiempaa tarkemmin edustuksen peleissä tupakointialueen
 • tuomme esille Ei energiajuomille- ja Ei nuuskalle -kampanjoita
2) Monipuolisuus, lajitaidot ja harjoittelu:
Seura luottaa yksittäisten joukkueiden toimiin, kun puhutaan pelaajien lajitaitojen kehittämisestä, harjoittelusta sekä liikunnan monipuolisuudesta. Seuratasolla ei kuitenkaan ole luotu yhteistä linjaa monipuolisuuden teeman huomioimisesta eri ikäluokissa. Koemme, että meillä olisi parannettavaa ja paljon, jotta jokainen pelaaja voisi halutessaan kehittyä huippupelaajaksi pesäpallossa tai annamme parasta mahdollista tukea pelaajille, jotka pitävät pesäpalloa toista lajia tukevana harjoitteluna.
 
Seurastamme puuttuu panostaminen perheliikuntaan. Tähän on kuitenkin jo aloitettu toiminta, kun marraskuussa pilotoimme uutta Taaperopesistä, jossa lapset (2-4-vuotiaat) harrastavat yhdessä vanhempiensa kanssa. Haluamme myös tulevaisuudessa painottaa sitä, että pelaajan harrastus on samalla myös vanhempien harrastus, sillä heidän talkooapu on erittäin tärkeää joukkueiden toimivuuden varmistamiseksi.
 
Konkreettiset toimenpiteet:
 • seurassamme aloitetaan uusi monipuolista liikuntaa lisäävä kerhotoiminta (nk. Lokkitemppukoulu), joka toimii seuran Lokkilajikoulun rinnalla lisäämässä monipuolista liikuntaa varsinkin niille pelaajillemme, joilla ei ole pesäpallon ohessa muita urheilulajeja (tullaan toteuttamaan yhteistyössä muiden Ulvilan liikuntaseurojen kanssa)
 • joukkueiden pelaajille otetaan käyttöön liikuntapäiväkirjat, joiden avulla saamme tietoa siitä, miten paljon pelaajamme harrastavat joukkueiden toiminnan lisäksi
 • käynnistämme harrastepesisryhmän/-ryhmiä, joilla mahdollistetaan pesäpallon harjoittelu ilman kilpailullisia päämääriä ja näin mahdollistamme myös pesäpallon toimimisen toisena lajina myös heille, jotka harrastavat päälajinaan toista urheilumuotoa (vaikka seurassa harrastaminen on jo kohtuuhintaista, huomioidaan tässä yhteydessä vielä halvempi mahdollisuus liikkua seuramme mukana)
 • harrastusmahdollisuuksia lisätään uudelle ikäluokalle, kun seuran toimintaan vakiintuneen Kirppupesiksen (4-7 -vuotiaat) rinnalle perustetaan Taaperopesis-ryhmä (2-4 -vuotiaat), jossa lapset harrastavat oman aikuisen seurassa (ryhmää pilotoitiin minimaalisella panostuksella marraskuussa 2015 ja tarvetta tälle ryhmälle löytyy) 
3) Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa:
Seurassamme on tällä hetkellä tämä osa-alue hyvällä tasolla. Kuitenkin meiltä puuttuu paljon tarpeellisia, toiminnan laadun takaavia ohjeistuksia ja asiakirjoja. Uusien toimijoiden mukaan tulemista on yritetty helpottaa neuvonnoilla, mutta tosiasiassa olisi kattava toimintakäsikirja tuonut helpotusta mukaan tulemiseen. Marraskuussa 2015 päivitimme jo useamman vuoden vanhan toimintakäsikirjan, mutta se vaatii vielä työtä, jotta saamme siitä kattavamman oppaan toimijoillemme. Perehdyttäminen seurassamme on näin ollen ontuvaa ja uusi toimija on joutunut olemaan itse aktiivinen seuran suuntaan, jotta on saanut apua. Kun toimijat eivät tunne seuran toimintatapoja, ei laadukasta toimintaa pysty takaamaan. Suuren harppauksen eteenpäin seura teki tällä osa-alueella, kun vuonna 2015 seurassamme tehtiin viestintäuudistus, joka sai hyvin paljon positiivista palautetta. Tässä olemme mielestämme laadukkaalla tasolla.
 
Konkreettiset toimenpiteet:
 • tarkennamme talousohjeita uuden talousohjesäännön myötä, joka tullaan lisäämään seuran toimintakäsikirjaan
 • luomme toimintamallin turvallisuuden edistämiseksi (pitää sisällään mm. yksittäisen pelaajan turvallisuuteen liittyvät toimintamallit, kuten välineet, kulkeminen joukkueen tapahtumiin ja toimintaohjeet tapaturman varalle)
 • aloitamme kaikille seuramme toimintaan mukaan tuleville uusille henkilöille suunnatun perehdyttämisen (tietoa vanhemmille pelaajan vanhempana olemisesta ja joukkueiden toimihenkilöille omat starttikurssit toimialueen mukaan)
 • joukkueiden suunnitelmallista ohjaus- ja valmennustoimintaa lisätään, jotta seuran joukkueet toimisivat yhtenäisellä, laadullisella tavalla
 • toimijoille tarjottuja koulutuksia jatketaan edelleen
4) Innostuksesta intohimoon:
Seurassamme on tehty syksyllä 2015 seuran sekä joukkueiden toimintaa arvioiva kysely kaikille toimijoille sekä pelaajien vanhemmille. Tällöin saimme toiminnastamme hyvää palautetta, joten uskomme olevan innostava ja hyvähenkinen seura. Pelaajien ja vanhempien osalta systemaattista palautteen keräämistä emme ole suorittaneet ollenkaan.
 
Konkreettiset toimenpiteet:
 • suoritamme vähintään kerran vuodessa tyytyväisyyskyselyn käyttämällä esimerkiksi Oman seuran analyysiä (OSA) pohjana
 • luomme seurassa uusia yhteishenkeä parantavia tilaisuuksia, joista konkreettisena toimena keväällä 2016 tulemme järjestämään ensimmäisen kerran seuran yhteisen kauden avaustilaisuuden, kauden päätöstilaisuuden rinnalla
 • joukkueiden pelisäännöt tullaan julkaisemaan joukkueiden omilla internet-sivuilla
 • pelaajat pääsevät päättämään omista harjoituksistaan seurassamme järjestettävillä Pelaajat päättää -teemaviikoilla
5) Kilpailemisen ja harrastamisen periaatteet:
Mielestämme seurassa on kivaa harrastaa sekä kilpailla ja joukkueet erittäin aktiivisesti osallistuvat sarjoihin ja leireille. Koemme siis olevamme hyvällä tasolla laadullisesti tällä osa-alueella. Koska kaikki kilpaikäiset kilpailevat, on meidänkin seurassamme tarvetta perustaa omia harrastusryhmiä, joiden ensisijainen tarkoitus ei ole kilpailu voitosta vaan iloinen harrastaminen kilpailemisen ohella. Uskomme, että pystymme tällä uudella toiminnalla edesauttamaan sitä, että DropOut pelaajista pystyttäisiin estämään (mahdollisesti myös alueellisesti).
 
Konkreettiset toimenpiteet:
 • seurassa selkeytetään kilpailemisen ja harrastamisen eroja, jotta jokainen lapsi ja nuori löytää vanhempien avustamana mieleisen tavan liikkua pesäpallon parissa (tässä pureudumme myös harrastamisen kustannuksiin seurassa huomioiden, että kilpaurheileminen on erihintaista kuin harrastaminen)
 • seurassa tehdään selkeät etukäteissuunnitelmat siitä, miten eri ikäluokkien pelaajat tarvittaessa jaetaan joukkueisiin ja määritellään, miten jako suoritetaan, mikäli jakoperusteena on tasojoukkueet
 
Hankkeen aikataulutus:
 
1) Urheilulliset elämäntavat:
 • teemaluennot; syksyisin alkaen 2016
 • välipalakoulutus; keväisin alkaen maalis-huhtikuussa 2016
 • terveyskampanjat (savuttomuus jne.); läpi vuoden alkaen kevät 2016

2) Monipuolisuus, lajitaidot ja harjoittelu:

 • Lokkitemppukoulu; vuosittain syyskuusta huhtikuulle, aloitus syksy 2016
 • liikuntapäiväkirjat; käyttöön tammikuu 2016
 • harrastepesisryhmät; toiminnan aloitus syyskuussa 2016 (Taaperot 01/2016)

3) Toimintaympäristö seurassa:

 • talousohje; kevät 2016
 • turvallisuuden toimintamalli; kevät 2016  
 • uusien perehdyttäminen; aloitus syksy 2016
 • uusien valmentajien kouluttaminen sekä olemassa olevien tietojen päivittäminen; jatketaan yhtäjaksoisesti

4) Innostuksesta intohimoon:

 • OSA-kysely; 1. kerran syksy 2016
 • pelisäännöt nettiin; tammikuu 2016 
 • Pelaajat päättää -teemaviikot; alkaen syksy 2016

5) Kilpailemisen ja harrastamisen periaatteet:

 • suunnitelmat joukkueiden jakamiseen; syksyyn 2016 mennessä
Sinettiseuraksi hakeminen ja kriittinen tarkastelu
 • hakeminen ja auditointi; kevät 2017
 • mahdollinen Sinetin luovutustilaisuus (seura 60v); syyskuu 2017
 
Sinettiseuran auditointi on siirretty syksylle 2019. Hankkeeseen on saatu tukea OKM:ltä. 
 

Ajankohtaista
Instagram kaikki kuvat

Valitse joukkue, jonka tiedot näytetään

Edellinen ottelu - Miehet

Seuraava ottelu - Miehet

Ei otteluita.

Tulevat ottelut - Miehet

Kalenteri - Miehet

Syyskuu 2019
MaTiKeToPeLaSu
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

 
= Kotiottelu
 
= Vierasottelu

Sarjataulukko - Miehet